วีดีโอแนะนำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

มาทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี